Ευφυές σύστημα υποβοήθησης της αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων για την τήρηση και παρακολούθηση της συνιστώμενης εξατομικευμένης φαρμακευτικής αγωγής.

Χαρακτηριστικά Watch IT

Το WATCH IT  είναι μια ασφαλής, φιλική προς το χρήστη και αποτελεσματική εφαρμογή υπενθύμισης, που βοηθάει τους χρήστες να ακολουθούν με συνέπεια τη φαρμακευτική τους αγωγή. Οι πιθανοί χρήστες περιλαμβάνουν κυρίως τους ηλικιωμένους, τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και τα άτομα που ακολουθούν αυστηρά διατροφικά ή φαρμακευτικά πλάνα. Αφορά στους κατόχους smartwatches (Wear OS και Watch OS).

Πλατφόρμα Διαχείρισης και Εξουσιοδότησης Χρηστών

Ο διαχειριστής του προγράμματος παρακολούθησης (συνήθως ο γιατρός ή ο επικεφαλής ενός ιατρείου / κλινικής) κάνει την εγγραφή του στη web-based πλατφόρμα (https://watchit-project.eu) εισάγοντας τα στοιχεία του.

Μετά την εισαγωγή στο σύστημα μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμούς, καρτέλες ασθενών, φαρμακευτικές αγωγές, κτλ.

Για να συνδεθείτε, πατήστε το κουμπί “Σύνδεση”.

Mobile app for SmartWatch

Το WATCH IT! αποτελεί μια πρωτοποριακή, ανεξάρτητη εφαρμογή για smartwatches, η οποία σε αντίθεση με τις υπάρχουσες παρόμοιες εφαρμογές δεν απαιτεί τη σύζευξη με ένα smartphone για να λειτουργήσει.

Ο  τελικός χρήστης της εφαρμογής Watch IT θα μπορεί να την βρει την εφαρμογή στο Android Store αλλά και στο Apple Store.

Το WatchIT αποτελεί μια χρήσιμη, αποτελεσματική και απλή εφαρμογή σχεδιασμένη για να ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων. Το WatchIT είναι ένα πολύ σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για την υγιή, ενεργή και ανεξάρτητη διαβίωση των χρηστών του.

Τα αυτόνομα smartwatches είναι η ιδανική συσκευή για τους ηλικιωμένους, καθώς αυτοί το μόνο που έχουν να κάνουν, είναι να αντικαταστήσουν το συμβατικό τους ρολόι με ένα έξυπνο ρολόι.

Η φιλική και έξυπνη διεπαφή χρήστη του WatchIT συμπεριλαμβάνει αναγνώριση και σύνθεση φωνής. Επίσης, ο συγχρονισμός υπενθύμισης μπορεί να επιτευχθεί μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi και δεν απαιτείται Bluetooth.

Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να ειδοποιήσει αυτόματα ένα εξουσιοδοτημένο άτομο (μέλος της οικογένειας / φροντιστή / γιατρό / φαρμακοποιό κλπ.) σε περίπτωση παρεκκλίσεων από την αγωγή.

Το WatchIT στοχεύει κυρίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους είτε χρειάζεται να ακολουθούν επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να διατηρήσουν υπό έλεγχο ζωτικούς δείκτες, είτε σε πολύ μικρότερο ποσοστό πάσχουν από μία σοβαρότερη πάθηση που απαιτεί πολύπλοκη φαρμακευτική αγωγή ή ακόμα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη δίαιτα με παραφαρμακευτικά σκευάσματα (π.χ. συμπληρώματα διατροφής).

Το WatchIT αποτελεί μια πρωτοποριακή, ανεξάρτητη εφαρμογή για smartwatches, η οποία σε αντίθεση με τις υπάρχουσες παρόμοιες εφαρμογές δεν απαιτεί τη σύζευξη με ένα smartphone για να λειτουργήσει. Παρά το ότι οι περισσότερες εφαρμογές για τέτοιου είδους συσκευές αναπτύσσονται κυρίως για να εμπλουτίσουν τη χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής στο smartphone τους, το WatchIT δρα  ως αυτόνομος προσωπικός βοηθός με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των χρηστών αυξάνοντας την αυτονομία και την ασφάλειά του.

Ασφαλής – φιλική – αποτελεσματική

Το WatchIT είναι μια ασφαλής, φιλική προς το χρήστη και αποτελεσματική εφαρμογή υπενθύμισης, που βοηθάει τους χρήστες να ακολουθούν με συνέπεια τη φαρμακευτική τους αγωγή.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Έρευνες αποκάλυψαν ότι οι ασθενείς συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ακολουθήσουν τη συνταγογραφούμενη θεραπεία τους. Αυτό συμβαίνει συχνά λόγω της ασθενούς μνήμης, ειδικά στην περίπτωση των ηλικιωμένων ηλικιωμένων, ή των σύνθετων θεραπευτικών αγωγών. Η ελλιπής παρακολούθηση της αγωγής υπονομεύει την αποτελεσματικότητα ολόκληρης της θεραπείας, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς, αυξάνει την εξάρτηση από τρίτα άτομα και υπηρεσίες, και οδηγεί σε αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και αυξημένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που υποδηλώνουν ότι η συνέπεια στην φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά θνησιμότητας των ασθενών. Επιπλέον, η βελτίωση του ποσοστού συνέπειας στην φαρμακευτική αγωγή μπορεί σταδιακά να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, τα οποία επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος λόγω μη τήρησης.

Υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπενθυμίσεων που υποδεικνύουν σημαντικά αποτελέσματα στην συνέπεια των ασθενών. Επιπλέον, οι ασθενείς τείνουν να αξιοποιούν τις διασυνδεδεμένες τεχνολογίες και τους πόρους πληροφόρησης για να αποκτήσουν μεγαλύτερη γνώση για την υγεία τους αλλά και για αυτή των οικογενειών τους. Συχνά οι ασθενείς ζητούν από τους παρόχους υγείας να γίνουν και οι τεχνολογικοί τους σύμβουλοι. Ένα συνεχές και ανταποκρινόμενο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης φαίνεται ότι υποστηρίζεται σημαντικά από αξιόπιστες πηγές πληροφοριών και βοηθητικές εφαρμογές. Σε αντίθεση με ένα τυπικό μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης, αυτό το μοντέλο επικεντρώνεται στην παροχή αυτόκλητων υποστηρικτικών παρεμβάσεων σε κατάλληλες στιγμές με τη βοήθεια εξελιγμένων συστημάτων παρακολούθησης. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των τεχνολογικών καινοτομιών για την υγεία τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι πλέον μπορούν να πληροφορούνται άμεσα για στοιχεία και μετρήσεις σχετικά με την υγεία τους.

Ειδικότερα έχει αποδειχθεί ότι τα smartwatches μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για την ευεξία, την ευημερία, την ασφάλεια και την αυτόνομη διαβίωση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες ανάγκες, καθώς και την σταθερή ανάπτυξη της αγοράς τεχνολογίας, η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας απλής, ασφαλούς και αποτελεσματικής εφαρμογής για αυτόνομα smartwatches για την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτή η εφαρμογή θα βοηθήσει τους χρήστες να συμμορφώνονται με τις καθημερινές ρουτίνες της αγωγής τους, να γίνουν πιο παραγωγικοί και ανεξάρτητοι και να παραμείνουν συνδεδεμένοι και ασφαλείς. Το WatchIT θα είναι φιλικό προς το χρήστη, διαισθητικό και προσαρμόσιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Η εφαρμογή θα αποτελείται από το backoffice, μία web based εφαρμογή όπου θα γίνεται ο προγραμματισμός της φαρμακευτικής αγωγής και των λοιπών ρυθμίσεων σε απόλυτα ασφαλές και υπό αυστηρό έλεγχο πρόσβασης περιβάλλον, και το front end , την εφαρμογή που θα εγκαθίσταται στο smartwatch και με την οποία θα αλληλεπιδρά ο χρήστης. Η επικοινωνία τους θα γίνεται μέσω Wi-Fi / 4G, και όχι μόνο Bluetooth, εξαλείφοντας την ανάγκη σύζευξης των δύο συσκευών. Έτσι, το smartwatch θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη συσκευή υπενθύμισης πρόσληψης φαρμάκου, ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το WATCH IT! από κάθε άλλη σχετική εφαρμογή. Με άλλα λόγια, τρέχει σε αυτόνομα smartwatches, σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές που τρέχουν σε smartwatches και που είναι απλά οθόνες άλλων έξυπνων συσκευών. Οι ηλικιωμένοι χρήστες που δεν διαθέτουν smartphone αλλά φορούν ένα απλό ρολόι αναμένεται ότι θα υιοθετήσουν πολύ πιο εύκολα την προτεινόμενη λύση, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν τη ρουτίνα τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Useappility ΙΚΕ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 από μία ομάδα έμπειρων επιστημόνων και επιχειρηματιών με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων  εφαρμογών  για φορητές υπολογιστικές συσκευές στους τομείς της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή. Ο στόχος ήταν να αναπτυχθούν εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, μας διασκεδάζουν, μας βοηθούν να αποκτούμε νέες γνώσεις και να κατανοούμε έννοιες και εν τέλει να χρησιμοποιούμε απρόσκοπτα τα αγαθά της τεχνολογίας χωρίς περιορισμούς.

Στη Useappility δίνουμε έμφαση στη λειτουργικότητα και στην ευχρηστία των εφαρμογών μας υιοθετώντας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη.  Αναπτύσσουμε εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά, στους απλούς χρήστες, στον επαγγελματία αλλά και σε όλους όσοι θέλουν να γίνουν κοινωνοί της τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται μέσω της διάδοσης της χρήσης των φορητών υπολογιστικών συσκευών, αλλά δεν έχουν καμία πρότερη εμπειρία στη χρήση τους.

Στη Useappility αγαπάμε την καινοτομία. Είναι πεποίθησή μας ότι αποτελεί ικανή, αλλά και  αναγκαία συνθήκη  για την ανάπτυξη επιτυχημένων εφαρμογών. Παράλληλα οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και ως τεχνολογική εταιρία επιβάλλεται να τις ακολουθούμε αλλά και να τις  διαμορφώνουμε  στο μέτρο του δυνατού. Η ενεργή συμμετοχή μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης μας παρέχει τη δυνατότητα να πειραματιζόμαστε και να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας με απώτερο σκοπό την καθιέρωσή μας ως εταιρία ανάπτυξης καινοτόμων και συνάμα χρηστικών εφαρμογών. Τα ερευνητικά ενδιαφέρονται της εταιρίας εστιάζονται στους κάτωθι τομείς:

  • Περιβάλλοντα διεπαφής φωνητικής αλληλεπίδρασης
  • Αυτόνομοι εικονικοί χαρακτήρες διασυνδεδεμένοι με βάσεις γνώσης
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό με έμφαση στα προσαρμοσμένα συστήματα
  • Ενσωμάτωση τεχνικών παιχνιδιού (gamification)

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01435»

Copyright 2022 © Useappility

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to content